نقش منیزیم در گیاهان

رفتار منیزیم

نام منیزیم از واژه یونانی از نام شهر قدیمی Magnesia  در آسیای صغیر گرفته شده‌است. منیزیم یکی از عناصر پر مصرف یا به اعتقاد برخی دیگر جز عناصر میان مصرف هست. رفتار منیزیم در خاک کاملا شبیه کلسیم می باشد و به مقدار فراوان در خاک وجود دارد اما میزان آن بسته به نوع اقلیم و سنگ مادر متغیر است. در خاکهای سنگین مقدار منیزیم زیاد و در خاکهای شنی و سبک یا خاکهایی که پی اچ پایینی دارند (اسیدی ) میزان آن کم است.

منیزیم با پتاسیم و کلسیم اثر رقابتی دارد. یعنی اگر مقدار پتاسیم یا آمونیوم خاک زیاد باشد یا از کودهای حاوی این مواد زیاد استفاده شود، جذب منیزیم دچار اختلال ایجاد می‌شود و کاهش می یابد. پس بهتر است از کودی با نسبت مشخص از پتاسیم و منیزیم استفاده شود تا جذب منیزیم دچار اختلال و منجر به کمبود آن نشود و حتی با رعایت کردن این نسبت می توان جذب نیتروژن را بهتر نمود.( تعادل غذایی با توجه به نیاز محصول حفظ شود)

پی اچ مناسب جهت جذب منیزیم 7-5/5 می باشد.

نقش منیزیم در گیاهان

 • منیزیم تنها عنصری است که در کلروفیل وجود دارد و سازنده کلروفیل یا سبزینه گیاه است و به طور غیر مستقیم در فتوسنتز گیاهان نقش دارد.
 • در فعالیت آنزیم ها در گیاهان نقش داشته و حاملهای فسفری را که در جذب سایر عناصر مؤثر می باشند را فعال میکند.
 • در تنفس گیاهان دخالت دارد.
 • در انتقال قند از برگ به میوه شرکت دارد.
 • در درختانی که تولید روغن می کنند مانند گردو، بادام، زیتون و … سبب افزایش روغن تولیدی می شود.
 • در درختان هسته دار مانند مرکبات، هلو ، آلو و …. در ساخت هسته نقش فعالی دارد. به عنوان مثال باغهای مرکباتی که دارای ارقام هسته دار هستند نسبت به باغهایی که دارای ارقام بی هسته هستند علائم کمبود منیزیم زودتر ظاهر می شود.

کمبود منیزیم در گیاهان چه علائمی دارد

 • منیزیم در گیاه متحرک است، در هنگام بروز کمبود از قسمتهای مسن تر به قسمتهای جوانتر منتقل می شود، بنابراین علائم کمبود آن ابتدا در برگهای پیر ظاهر می شود.
 • چون منیزیم در کلروفیل سازی (سبزینه) نقش دارد پس کمبود آن سبب زردی در بین رگبرگها می شود.
 • از آنجایی که منیزیم در عمل فتوسنتز هم دخالت دارد، کمبود آن سبب کاهش عملیات فتوسنتز و در نتیجه کاهش رشد رویشی و عملکرد گیاه می شود.
 • در درختان میوه کمبود منیزیم باعث تولید میوه های کوچکتری می شود.
 • لکه های ارغوانی بین رگبرگها که کم کم سبب نکروزه و در نتیجه ریزش برگها در اثر کمبود منیزیم می شود.
کمبود منیزیم در گیاهان
کمبود منیزیم در گیاهان
کمبود منیزیم در گیاهان
کمبود منیزیم در سیب زمینی و گوجه
کمبود منیزیم در سیب زمینی و گوجه
کمبود منیزیم در سیب زمینی و گوجه
کمبود منیزیم درختان میوه
کمبود منیزیم درختان میوه
کمبود منیزیم درختان میوه
کمبود منیزیم
کمبود منیزیم
کمبود منیزیم
فهرست