چرا کود آمینو کمپلکس مصرف کنیم؟

کود آمینو کمپلکس، شامل کودهایی هستند که در سنتز آنها از اسید آمینه های طبیعی استفاده می شود. در واقع، اسیدآمینه ها همانند چنگک، عنصر غذایی مورد نظر را با پیوند به نسبت قوی در برمی گیرد. اسید آمینه ها علاوه بر برقراری پیوند با عناصرغذایی مورد نظر و افزایش قابلیت جذب عنصر توسط گیاه، دارای نقش کلیدی در فرآیندهای مختلف داخل گیاه از جمله تولید پروتئین هستند. اسید آمینه ها از اجزای بنیادی در مراحل آغازین سنتز پروتئین ها هستند و با تأثیرگذاری مستقیم بر آنزیم ها، جذب عناصر توسط گیاه را افزایش می دهند.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید اسید آمینه (رنگ سبز) مانند چنگک عنصر مورد نظر به طور مثال آهن (رنگ قرمز) را در برمی گیرد. با تشکیل پیوند با آن سبب می شود تا عنصر مورد نظر بدون واکنش با سایر عناصر موجود در خاک در دسترس گیاه قرار بگیرد. همچنین کودهایی که کمپلکس شده با آمینو اسید طبیعی هستند قابلیت محلول پاشی نیز دارند. مانند کلات آهن

کود آمینو کمپلکس

عملکرد اسید آمینه در گیاه

اسید آمینه در ترشحات ریشه گیاهان وجود داشته و یکی از مهمترین نقش آنها متحرک کردن عناصر کم مصرف از طریق کمپلکس کردن می باشد. اسید آمینه موجود در کود آمینو کمپلکس علاوه براین که ازقدرت بالای کمپلکس کنندگی عناصر غذایی برخوردار هستند، بعنوان منبع تغذیه نیتروژن برای گیاه نیز محسوب میشوند.

بنابراین انواع کود آمینو کمپلکس (کودهای اسید آمینه) تولید شده با در برداشتن برخی عناصر غذایی ضروری به همراه اسید آمینه ها، سبب جذب سریع و بسیار موثر عناصر غذایی ضروری می شوند. برخی از مزایای کود آمینو کمپلکس :

  • افزایش حجم ریشه و اندام های هوایی،
  • تسریع فعالیت هورمون های گیاهی،
  • بالا رفتن مقاومت گیاه به شرایط نامساعد محیطی،
  • زیاد شدن وزن و میزان قند میوه، بهبود کیفیت رنگ و طعم میوه
  • و در نهایت بهبود سلامت انسان خواهند شد.

در نتیجه استفاده از انواع کود آمینو کمپلکس به منظور غنی سازی محصولات کشاورزی، از نظر عناصر کم مصرف، از موثرترین و کم هزینه ترین راه کارهای رفع سوء تغذیه عناصر کم مصرف در گیاهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه است.

فهرست