کود فروت ست

کود فروت ست

کود آمینوکمپلکس بور- فروت ست، کود محلول ويژه متشكل از زیست ملكول هاي آلی با تركيب طبيعي و حاوي بور، کلسیم، روی، نیتروژن، مس است. درفناوري توليد اين کود، بیشینه…
ادامه مطلب
فهرست