زیفان آماده خدمت رسانی به شماست

زیست فناوران نوین رادمهــر

شرکت زیست فناوران نوین رادمهـر با به کارگیری متخصصان و کارشناسان صاحب نظر و نیز استفاده از تجربه برخی از مراکز پژوهشی، انجمن ها و اتحادیه های فعال در بخش کشاورزی از سال 1391 با هدف تولید کودهای مایع آمینو کمپلکس ( کودهای اسید آمینه دار)، محرک های رشد و آلی مؤثر در افزایش بهره وری کمی و کیفی و ایمن بودن کود های تولیدی از لحاظ محیط زیست و زنجیره غذایی تشکیل شده است. مدیریت بهینه تغذیه گیاه، مصرف علمی و متعادل کود های آلی و شیمیایی نقش قابل ملاحظه ای در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی را دارد کود های نامرغوب نه تنها نتیجه دلخواه و رونق اقتصادی برای کشاورز را به همراه ندارد، بلکه باعث افزایش آلودگی محیط زیست نیز می شود. کودهای نامرغوب که حاوی ناخالصی عناصر سنگین (مثلاً سرب و کادمیم) بوده و یا در ترکیب آن ها از هورمون های زیان آور استفاده شده، خطرات جبران ناپذیری برای سلامت انسان و زنجیره غذایی به همراه دارند.

چرا کود آمینو کمپلکس ؟

کود های آمینو کمپلکس، کود هایی هستند که در سنتز آنها از اسید آمینه های طبیعی استفاده می شود. در واقع، اسید آمینه همانند چنگک، عنصر غذایی مورد نظر را با پیوند به نسبت قوی در برمی گیرد. اسید آمینه ها علاوه بر برقراری پیوند با عناصرغذایی مورد نظر و افزایش قابلیت جذب عنصر توسط گیاه، دارای نقش کلیدی در فرآیندهای مختلف داخل گیاه از جمله تولید پروتئین هستند.

اسید آمینه ها با تأثیرگذاری مستقیم بر آنزیم ها، جذب عناصر توسط گیاه را افزایش می دهند. همچنین کاربرد اسید های آمینه می تواند با افزایش رشد و تحریک ریشه گیاه، سبب افزایش جذب عناصر غذایی از محیط کشت شود.  نتایج پژوهش های متعدد نشان داده که تغذیه گیاهان با اسید آمینه ها از طریق تغذیه برگی (محلول پاشی) یا کود آبیاری سبب تأمین بخشی از نیاز گیاه به نیتروژن می شود.

مزایای کود های آمینوکمپلکس شرکت رادمهر

  1. سرعت و کارایی بالاتر جذب عناصر از آمینو کمپلکس های زیفان در مقایسه با کلاتهای مصنوعی
  2. ایمن از لحاظ زنجیره غذایی و سلامت مصرف کنندگان
  3. افزایش تحمل گیاه در برابر تنش های محیطی
  4. پایداری نسبی
  5. کنترل کیفی پیوسته کودها
  6. بومی و متناسب با نیاز گیاه در هر منطقه
  7. ایمن از لحاظ منابع خاک و آب
  8. برخورداری از تیم کارشناسی و تحقیقاتی مجرب برای ارائه مشاوره های لازم در مصرف بهینه کود برای محصولات مختلف
فهرست