کود بور فروت ست زیفــان

کود فروت ست زیفان، محلول ويژه متشكل از زیست ملكول های آلی با تركيب اسید آمینه های طبيعی و حاوی بور، کلسیم، روی،نیتروژن، مس و منگنز است….

کود اسید آمینه بور فروت ست، کود آمینوکلات فروت ست، کود آمینو اسید فروت ست، کود آمینوکمپلکس فروت ست

اطلاعات بیشتر