در برخی مناطق، باغات بافت خاک سنگینی دارند که اغلب تهویه نامناسب ریشه سبب کاهش رشد ریشه و همچنین کاهش جذب عناصر غذایی می گردد. یکی از راهکارهای مناسب جهت جبران کمبود عناصر غذایی درختان این است که در زمستان در اطراف درخت، نزدیک ریشه چاله هایی حفر کرده و آنها را با مخلوطی از کودهای شیمیایی و آلی پر می کنند که به آن “چالکود” گفته می شود که موجب آماده شدن کود در زیر خاک برای استفاده درخت در اول فصل رشد گیاه می شود.

مزایای چالکود:

  • جذب بهتر عناصر غذایی توسط ریشه و تهویه مناسب درنتیجه افزایش کیفیت میوه ها
  • توسعه و رشد بهتر ریشه
  • جلوگیری از آب شویی عناصر غذایی
  • با پرشده حفره ها از مواد آلی نفوذ آب به خاک افزایش می یابد
  • از خشکیدگی سر شاخه های درختان میوه جلوگیری می کند.
  • جلوگیری از برگشت آب به سطح خاک و کاهش شوری خاک
  • سطح برگ در درختان میوه افزایش می یابد.
  • راندمان و کارآیی مصرف کود در چالکود به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی است ،چون ریشه‌ها به شکلی مستقیم غذای مطلوب خود را تأمین می‌کنند، بنابراین غذای سالم برای چند سالی بدون زحمت در اختیار درخت خواهد بود.

نکاتی که لازم به ذکر است:

سن درختان: بهتر است 5 سال به بالا باشد.

زمان انجام:         اواخر پاییز موقعی که برگهای درختان میوه کاملا̋ خزان شده باشند یا

                           آخر زمستان قبل از شروع دوره رشد رویشی درختان میوه.

محل حفر چاله: ریشه های جوان و فعال، نسبت به ریشه های اصلی توانایی بیشتری در جذب آب و عناصرغذایی دارند بنابراین بهتر است محل حفر چاله در یک سوم انتهایی سایه انداز درختان انتخاب شود و در مسیر جریان آب باشد.

ابعاد چاله: عمق چاله ها معمولا 30 تا60 سانتی متر است اما با توجه به عمق پراکنش ریشه درختان عمق چاله نیز متفاوت است. اگر با بیل و کلنگ چاله حفر شود قطر آن 40 سانت و اگر با مته پشت تراکتوری باشد بین 30 تا 60 سانت می باشد.

تعداد چاله: تعداد چاله بسته به نوع درخت، سن درخت، نوع خاک و … متفاوت است. اما معمولا برای هر درخت 2 تا 4 چاله حفر می شود. در باغ های پر تراکم می توان بین هر دو درخت یک چاله حفر نمود. اگر تعداد چاله ها کم باشد، چون تماس ریشه درختان با مواد مغذی کم می شود اثر مطلوبی در پی نخواهد داشت.

چگونگی پر کردن چاله: چاله کنده شده با مخلوط کود شیمیایی و یک ماده آلی مثل کود دامی پوسیده شده پر شود.

برای افزایش کارایی و رشد بهتر ریشه، رطوبت و تهویه داخل چالکود باید به میزان مناسبی باشد. اگر کود داخل چاله بیش از حد خیس یا خشک باشد سبب کاهش کارایی می گردد. در صورتی که به خوبی از چاله ها نگهداری شود برای چندین سال کافی خواهد بود.

چالکود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست