کود فروت ست زیفان

کود فروت ست، کود محلول ويژه متشكل از اسیدآمینه، بور، کلسیم، روی،نیتروژن، مس است. درفناوري توليد اين کود، بیشینه کارايی جذب عناصر غذایی توسط ريشه و برگ درنظرگرفته شده است….

توضیحات

معرفی فروت ست

کود فروت ست زیفان، کود محلول ويژه متشكل از زیست ملكول های آلی با تركيب طبيعی و حاوی بور، کلسیم، روی، نیتروژن، مس است. در فناوری توليد اين کود، بیشینه کارايی جذب عناصر غذایی توسط ريشه و برگ درنظر گرفته شده است. فروت ست با بور فروت ست زیفان تفاوت‌هایی از نظر درصد عناصر تشکیل دهنده دارد. که همین تفاوت سبب شده تا کشاورز با توجه به شرایط گیاه و خاک خود، انتخاب نماید. میزان روی در فروت ست زیفان 3 درصد می باشد و میزان بور 2 درصد است. 

برخی برتری های فروت ست زیفان 

* مصرف فروت ست سبب افزایش قدرت باروری درختان میوه می شود.

* گرده افشانی و لقاح زیاد می شود که در نتیجه سبب افزایش تشکیل گل و زیاد شدن تعداد میوه می گردد.

* این کود حاوی آمینواسیدهای مختلف جهت افزایش جذب و کارایی عناصر غذایی است.

بهترین زمان مصرف فروت ست 

1) بلافاصله پس از برداشت و قبل از ریزش برگ ها از آنجا که اندام های اولیه گل داخل جوانه ها، در مهرماه تشکیل می شود.

2) و همچنین زمان تورم جوانه ها که در اواسط اسفند اتفاق می افتد که استفاده از فروت ست در این دو مرحله زمانی توصیه می گردد.

چون بین فعال شدن ریشه و قسمت های هوایی اختلاف زمانی وجود دارد، ریشه ها در زمانی که جوانه ها احتیاج بالایی به مواد غذایی دارند، خیلی فعال نمی باشند و نمی توانند مواد غذایی را در فرصت مناسب در اختیار جوانه ها قرار دهند، در نتیجه تامین این عناصر بستگی به اندوخته گیاه نسبت به این عناصر دارد و در صورت عدم مصرف کود فروت ست و عدم اندوخته کافی فعال شدن جوانه ها دچار اختلال می شود و میزان باروری و تولید محصول به شدت کاهش پیدا می کند.

آنالیز فروت ست زیفان


نوع کود F .Amino Acid Zn B N Ca Cu
فروت ست 6 3% 2% 2% 1% 0.1%

1 دیدگاه برای کود فروت ست زیفان

  1. Susant

    I really liked your site. Do you mind http://fertus.shop/info/

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست